Vývoj software

Využijte bohatých zkušeností našeho vývojového týmu. Vyvíjíme software na míru, nabízíme customizaci, tedy úpravu již existujícího softwaru. Další užitečná služba: Informační systém Microsoft Dynamics CRM 2011 pro Vás rozšíříme o telefonii.

Náš zkušený vývojářský tým Vám dodá software, který bude přesně podle Vašich požadavků. Vyberte si z našich služeb:


Software na míru

Jestliže máte specifické potřeby, vytvoříme pro Vás software na klíč. Provedeme analýzu, vývoj software (platforma NET) i implementaci.

Pokud chcete na vývoji svého softwaru pracovat sami, ale nemáte odpovídající tým, poskytneme Vám za předem domluvených podmínek služby našeho vývojáře.


Úprava softwaru

Customizaci, kdy produkt uzpůsobíme podle Vašich potřeb, využívají naši klienti velmi často. Upravujeme jak nové softwary, tak i ty, které ve firmě již používáte.


CRM software s telefonií 

Informační systém Microsoft Dynamics CRM 2011, který umožňuje řízení vztahů se zákazníky, pro Vás můžeme ještě zkvalitnit. Do tohoto systému totiž integrujeme speciálně vyvinutý konektor, a tím ho propojíme s telefonií.

Přímo v prostředí Microsoft Dynamics CRM 2011, tedy aniž byste museli přepínat do jiného programu, budete moci:

 • Přijímat, přepojovat či uskutečňovat telefonní hovory
 • Spravovat, reportovat a analyzovat telefonní provoz
 • Směřovat hovory přímo na zaměstnance, který má volajícího klienta nebo příslušnou oblast na starosti.
 • Pořizovat nahrávky hovorů a přiřazovat je k jednotlivým zákazníkům
 • Vytvářet, provádět a řídit odchozí telefonní kampaně
 • Nastavit a řídit pohotovosti, např. servisní. Příchozí hovory snadno přesměrujete na osobu, která má právě službu.

 

Intranet

CP Intranet je firemní webový portál umožňující centrální přístup k informacím.
CP Intranet můžeme také vnímat jako rozcestník do dalších systémů.
S CP Intranetem dochází k automatizaci ("depapírizaci") procesů.
Multitenant architektura.
Single sing-on.
Schvalovací workflow (objednávky, faktury, dovolené, docházka...).

Modulární systém: 

 • Telefonní seznam
 • Karty zaměstnanců
 • Kniha jízd
 • Organizační struktura
 • Docházka
 • Mzdy, prémie
 • Výdaje zaměstnanců
 • Reporty
 • Dokumenty
 • Dovolenky...

 

 - Více informací naleznete v propagačních materiálech >>

Integrace telefonie do Microsoft Dynamics CRM
Intranet

Naše reference

Níže uvádíme vybrané reference